Класичні авторські казки

Авторські казки
Казка - один з жанрів фольклору, або літератури. Епічний, переважно прозовий твір чарівного, героїчного чи побутового характеру. Казку характеризує відсутність претензій на історичність оповідання.

Казка фольклорна - епічний жанр письмової та усної народної творчості: прозаїчна усна розповідь про вигадані події в фольклорі різних народів. Вид оповідного, в основному, прозового фольклору (казкова проза), що включає в себе різножанрові твори, тексти які спираються на вимисел. Казковий фольклор протистоїть «достовірній» фольклорній розповіді (не казкова проза).

Казка літературна (авторські казки) - епічний жанр: орієнтований на вимисел твір, тісно пов'язаний з народною казкою, але, на відміну від неї належить конкретному автору. Літературна казка або наслідує фольклорну (літературна казка, написана в народно поетичному стилі), або створює дидактичний твір на основі не фольклорних сюжетів. Фольклорна казка історично передує літературній (авторські казки) .

Казки Марко Вовчок

Казки Оскара Уайльда

Казки Чарльза Діккенса

Авторські казки мають свої особливості:

  • Авторські казки (літературні) виражають авторське розуміння життя, яке може в чомусь збігатися з фольклорними цінностями.
  • Авторські казки сильніше виражають зображальність, тобто більш докладно, детально і барвисто описують місце дії, події, зовнішній вигляд персонажів.
  • На відміну від фольклорних творів авторські казки мають конкретного автора, незмінний текст, зафіксований у письмовій формі. Найчастіше вона більше за обсягом.
  • Авторські казки поглиблено досліджують внутрішній світ, переживання персонажів, що не властиво фольклору
  • Для авторскої казки, як і для будь-якого літературного твору, властива яскраво виражена авторська позиція: читач розуміє, кого з персонажів автор любить, що він цінує, що ненавидить.


    • Авторські казки (літературні казки) в наші дні багатоликі. Їх називають "фантастичні книги", "фантастичні повісті", "фантастичні оповідання", "сучасні літературні казки", на Заході все ширше вживається термін "фентезі" - повної одностайності у вчених немає. Серед визначень найбільш повним представляється формулювання Л. Ю. Брауде: "Літературна казка - авторський художній прозовий або поетичний твір, заснований або на фольклорних джерелах, або придуманий самим письменником, але в будь-якому випадку підпорядкований його волі; твір, переважно фантастичний, що малює чудові пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв і в деяких випадках орієнтований на дітей; твір, в якому чарівництво, чудо відіграє роль сюжетообразуючого фактора, допомагає охарактеризувати персонажів ".
 

Всі тексти взяті з відкритих джерел і викладені на сайті для некомерційного використання! Всі права на тексти належать тільки їх правовласникам!